Garantie

Garantie

Bij WIFO staan we voor kwaliteit. Wij staan daarom in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen betreffende materiaal en/of constructiefouten. Deze garantie beperkt zich echter in alle gevallen tot het kosteloos vervangen of repareren van het defecte artikel of deel daarvan. WIFO-Anema B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of kosten, voortvloeiende uit een ondeugdelijke levering en/of binnen de garantietermijn defect raken van de door ons geleverde artikelen. De garantietermijn bedraagt één jaar.

 

Een garantiegeval?

Als u vermoedt dat u met een garantiegeval te maken heeft, neem dan contact met ons op via het garantieformulier. Daarna helpen we u graag verder. 

 

Als u ons mailt over een mogelijk garantiegeval, stuur dan de volgende gegevens mee, zodat wij u zo spoedig mogelijk kunnen helpen:

 

■   Het ordernummer van de bestelling (onder meer te vinden op de bestelbevestiging of factuur)

■   Het serienummer van het product (te vinden op het frame)

■   Een duidelijke omschrijving van het garantiegeval (Wat is er defect? Wanneer is het gebeurd? Hoe is het gebeurd?)

■   Een foto van het defecte onderdeel (indien van toepassing)

 

Op deze manier kunnen wij beoordelen of er sprake is van een garantiegeval. Als wij aan de hand van de foto’s of omschrijving niet kunnen beoordelen of het om een garantiegeval gaat, dan zoeken wij naar een andere oplossing om dit in te kunnen schatten. Dit doen wij natuurlijk altijd in overleg.

 

Aansprakelijkheid

Deze handleiding moet worden gelezen door alle personen die aan en met deze machine werken. Bovendien mogen zij de machine uitsluitend voor het vooropgestelde doel gebruiken. Dit omvat mede de onderstaande punten:

 

■   Er mag uitsluitend volgens de aanwijzingen en binnen de functionele begrenzingen (bijv. max. hydraulische werkdruk) worden gewerkt, zoals die in de voorschriften zijn vastgesteld. Er moet met deugdelijk en goed gereedschap worden gewerkt.
 

■   Elektrische / elektronische apparatuur inclusief toebehoren (bijv. kabels) moeten volgens de algemene gebruiksregels voor niet-waterdichte draagbare elektrische en elektronische apparaten worden behandeld, dat betekent o.a.:
a) Opslaan en bewaren in schone, droge omgeving en buiten bereik van knaagdieren, etc.
b) Behoed de apparatuur voor harde, ongedempte schokken en voor nat worden (regen).
 

■   Er mogen uitsluitend originele dan wel daaraan gelijkwaardige vervangingsonderdelen gebruikt worden welke volgens voorschrift gemonteerd dienen te worden (bijv. de aangegeven aanhaalmomenten). Een deel (of smeermiddel) geldt als gelijkwaardig, indien het nadrukkelijk door WIFO is goedgekeurd of indien men kan aantonen dat het de voor de betreffende functie(s) vereiste eigenschappen bezit.
 

■   Gebruik altijd smeermiddelen welke aan de specificaties voldoen zoals beschreven in de handleiding.
 

■   De ter plaatse geldende voorschriften t.a.v. ongevallen preventie, veiligheid, verkeer en transport moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 

■   Er mogen uitsluitend personen met en/of aan de machine werken die de machine kennen en van mogelijke gevaren op de hoogte zijn.
 

■   Veranderingen aan de machine die niet uitdrukkelijk door WIFO zijn goedgekeurd sluiten elke aansprakelijkheid van WIFO-Anema B.V. ten aanzien van mogelijke schade uit.